bgf luft

bgf top bgf

  

bgf ulykkeHVIS ulykken er sket . . . 

Følgende kan iagttages straks efter en ulykke/alvorlig hændelse er indtruffet, hvor BGF
som forening er involveret.
F.eks. hjertestop/dødsfald under aktivitet / møde, bil-bus ulykke, ildebrand, sammenstyrtning.

 • Kontakt straks udvalg/fællesformand
 • Få overblik over omfang / personer
 • Tag til åstedet / hold en telefon åben
 • Etablere koordinator /person / tlf. / placering
 • Tag stilling til om der skal oprettes krisecenter / placering
 • Kontakt pårørende
 • Hvis pressen skal/er informeret, er det kun én person, som udtaler sig / udvalgsfm. eller fællesfm.
 • Tag stilling til krisehjælp / forsikringshjælp - forsikring er tegnet kollektivt gennem vor landsorganisation DGI & DIF – læs her...

 

Hvis skaden er sket - Psykologisk krisehjælp

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 70 26 06 70.
Ved henvendelse oplyses:

 • Eget navn og adresse
 • Navn og adresse på din forening: BGF/Brørup Gymnastikforening, Byagervej 1, 6650 Brørup
 • Navn på kontaktperson i foreningen
 • Policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring)

 

Indføres i Håndbog for Fodbold og Gymnastik.
Denne info findes på BGF`s hjemmeside under Velkommen.

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

fritidsportal

BGF på Facebook

Bruger login

Conventus