bgf luft

bgf top fodbold

Fodbold

fodbold bold

fodbold01Den røde tråd i BGF's ungdomsarbejde 2013:

U5 og U6 ( Poder)
Spiller 3:3, årgangsdelt og i én række, dvs. at trænerne stiller jævnbyrdige hold, og spillere kan efter trænernes skøn tilbydes at deltage i mulige stævnerne.
Det tilstræbes, at spillerne leger fodbold, og efter princippet "En bold pr. spiller"
Der forventes at der deltager en voksen til hvert barn.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At begynde en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.
 • At tilgodese alle spillerne, både de dygtige og de knap så dygtige.
 • At vænne spillerne til træning og kamp, som alle prøver.
 • At spillerne prøver at spille mange pladser eller spiller uden faste pladser.
 • At lære spillerne og deres forældre korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.

BGF's holdning til de yngste årgange (U5-U8) er, at:

 • vi leger fodbold
 • alle spillere skal have lige megen spilletid
 • alle spillere skal spille mange forskellige pladser på banen
 • den enkelte spillers tekniske udvikling har højeste prioritet
 • succes måles også i hvor glade vi er
 • resultaterne ikke er det vigtigste
 • den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig
 • forældrene er en vigtig ressource for klubben
 • spillerne skal roses og opmuntres

 

U7 og U8 Drenge
Spiller 5:5, årgangsdelt og i én række, dvs. at trænerne stiller jævnbyrdige hold, og alle spillere skal tilbydes at deltage i stævnerne.
Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet "En bold pr. spiller"

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At begynde/fortsætte en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.
 • At tilgodese alle spillerne, både de dygtige og de knap så dygtige.
 • At vænne spillerne til træning og kamp, som alle prøver.
 • At spillerne prøver at spille mange pladser eller spiller uden faste pladser.
 • At lære spillerne og deres forældre korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.

BGF's holdning til U9-U10 er, at:

 • alle spillere skal spille mange forskellige pladser på banen
 • den enkelte spillers tekniske udvikling har højeste prioritet
 • succes måles også i hvor glade vi er
 • den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig
 • Brørup GF's spillere, trænere og forældre opfører sig sportsligt korrekt
 • forældrene er en vigtig ressource for klubben
 • spillerne skal roses og opmuntres

 

fodbold02U9- og U10-piger
Spiller 5:5, årgangsdelt
Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet "En bold pr. spiller"

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At begynde en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk, da piger pga. puberteten har færre år til at tilegne sig den.
 • At tilgodese alle spillere, både de dygtige og de knapt så dygtige.
 • At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse og opvarmning, hvilket alle spillere skal prøve.
 • At spillerne prøver at spille mange forskellige pladser.
 • At lære spillere og deres forældre korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer

 

U9- og U10-drenge
Spiller 7:7, årgangsdelt på forskellige niveauer
Det tilstræbes, at spillerne træner årgangsdelt, og efter princippet "En bold pr. spiller"
Der indkaldes til Forældremøde i starten af sæsonen, - Ungdomskonsulenten deltager i mødet
Årgangen tilbydes et stævne uden overnatning.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At fortsætte en egentlig fodbolduddannelse, især teknisk.
 • At tilgodese alle spillere, både de dygtige og de knapt så dygtige.
 • At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse og opvarmning, hvilket alle spillere skal prøve.
 • At spillerne prøver at spille mange forskellige pladser.
 • At lære spillere og deres forældre korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet, med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer.

BGF's holdning til denne gruppe (U 11 og ældre), er, at:

o alle spillere skal kunne spille 3 forskellige pladser på holdet (i de ældste årgange gælder dette ikke for målmanden)
o den enkelte spillers tekniske udvikling har stadig høj prioritet
o den enkelte spillers personlige udvikling er vigtig
o succes måles også i mange medlemmer
o Brørup BG's spillere, trænere og forældre opfører sig sportsligt korrekt
o forældrene er en vigtig ressource for klubben
o vi vil spille på så højt et niveau, som muligt
o spillerne skal roses og opmuntres

 

fodbold03U 11- og U 12-piger
Spiller 7:7 årgangsdelt

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At spillerne prøver at spille forskellige pladser.
 • At alle spillere kommer i kamp
 • At lære spillere og deres forældre korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre forældrene interesseret i klubben og spillet med den hensigt at få dem til at støtte og forstå arbejdet i klubben, og endvidere få dem til at tage aktivt del i klubliv og diverse arrangementer

 

U 11- og U 12-drenge
U 11 spiller 7:7
U 12 spiller 11:11 eller 7:7
Udvalgte spillere kan tilbydes deltagelse i SFS-træning efter sammenråd med SFS-trænerne i Vejen/Esbjerg.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og videreudvikle glæden ved fodbold.
 • At vænne spillerne til træning, kamp, forberedelse, opvarmning osv.
 • At spillerne opnår kendskab til de almindelige fodboldregler.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At forbedre den enkelte spillers fodboldtekniske færdigheder.
 • At spillerne opnår kendskab til de enkelte positioners opgaver.
 • At spillerne opnår kendskab til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At alle spillere kommer i kamp.
 • At tilgodese alle vores spillere, både de dygtige og de knap så dygtige.

 

U 13 Piger
Spiller enten 11:11 eller 7:7.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At begynde en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At alle spillere kommer i kamp.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald.

 

U14 drenge
Spiller 11:11, og kan også tilmeldes 7:7.
Udvalgte spillere kan tilbydes deltagelse i SFS-træning efter sammenråd med SFS-trænerne i Vejen/Esbjerg.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At spillerne udvider kendskabet til forsvars- og angrebsprincipper.
 • At spillerne opnår kendskab til mere end et spillesystem, eksempelvis 4:3:3 eller 4:4:2.
 • At begynde en egentlig evaluering af kampene.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald.
 • At alle spillere kommer i kamp
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.

 

U 18 piger
Spiller 11:11 eller 7:7

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At begynde en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald
 • At alle spillere kommer i kamp

 

U 15 Drenge
Spiller 11:11 eller 7:7

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At begynde en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald
 • At alle spillere kommer i kamp

 

U 17 og U19 Drenge
Spiller 11:11 og 7:7
U19 spillerne kan benyttes på Senior-holdene efter sammenråd mellem trænere, spilleren, forældre og fodboldudvalget.

Målet for arbejdet i afdelingen er:

 • At bevare og udbygge glæden ved fodbold.
 • At videreudvikle spillernes teknik og taktik.
 • At begynde en egentlig fysisk træning.
 • At spillerne opnår kendskab til specielle taktiske emner.
 • At bruge et taktisk oplæg til kampene.
 • At lære spillerne korrekt opførsel over for trænere, trænerassistenter, med- og modspillere, ledere, dommere osv.
 • At gøre en ekstra indsats for bredden for at undgå frafald.
 • At alle spillere kommer i kamp.

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

fritidsportal

BGF på Facebook

Bruger login

Conventus