bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

Pr. 23. november 2017 meddelte hallens formand Lars Madsen, at status vedr. Multisal er den, at bestyrelsen har ladet Dansk Halbyggeri undersøge muligheden for at etablere en tilbygning til hal 2.

Status er den, at Dansk Halbyggeri foreslår at lave en vestvendt tilbygning i størrelse svarende til 3 badmintonbaner incl./kombineret med en springgrav.

Et udvidet samarbejde er iværksat med Brørupskolen/Byagervej med vægt på motorik.

Sideløbende har hallens bestyrelse noteret sig vigende aktivitet i holdidrætter, som benytter 20-40 hal.

Hallens bestyrelse forventer i løbet af tidlig forår at have tegninger/beskrivelse/økonomi fra Dansk Halbyggeri. /JH

 

 

Nye positive signaler blev af Brørup Hallens formand Lars Madsen fremsagt på et strategimødeden 28. juni 2016  med flere af hallens brugergrupper.

- Udmeldingen tager vi positivt, fortæller Helle Kildahl Andersen på vegne af BGF-Gymnastik og uddyber de nye muligheder, som består i at hallen vil arbejde på at skaffe plads til hele gymnastikkens medlemsskare på godt 300 medlemmer.

Der hvor gymnastikken må vælge fra er ønsket om en springgrav. Men så vil vi besøge andre gymnastikforeninger, som har fundet løsninger med springaktiviteten fortæller Helle.

Så måske om ganske få år ( 1 år ?? ) er gymnasterne at finde i Brørup Hallerne, hvor forældre - samtidig med at børnenes aktivitet - kan motionere i hallens nye motionsrum.

Derved bliver det lettere for forældre at planlægge egne motionsbehov.

 

Brørup Hallernes bestyrelse tager initiativ til i løbet af september måned 2016 at oprette arbejdsgruppe med mål at få BGF-gymnasterne til Brørup Hallerne.

BGF stiller med 4 i arbejdsgruppen / Niels Andersen, Mette Daugaard Jepsen, Helle Kildahl Andersen og Jørn Holmgaard.

 

 

Hvorfor en Multisal?
Det er BGF's største ønske at der til Brørup Hallerne kan opføres en Multisal i tæt tilknytning til de eksisterende bygninger.

Målet med en Multisal er at skabe plads til blandt andre BGF-Gymnasterne, som i dag træner i Brørupskolen's gymnastiksale og på Ladelund Efterskole.

Multisalen skal bl.a. indeholde en springgrav, som er et stort gymnastikønske.

BGF, og også Brørup Hallernes bestyrelse, har et fælles ønske at få samlet så mange af byens idrætter i og omkring Brørup Hallerne.

En Multisal vil også give en gevinst til Folding-Brørup Håndbold, Brørup Badminton og andre idrætter, ligesom det vil give Brørup Hallerne mulighed for at udleje en sal mindre end en hel hal til forskellige virksomhedsevents.

Derfor er der i Brørup også oprettet en Støtteforening - den der har afholdet Bierfesten og nu i 2015 en kæmpe 80`er Fest i marts måned. Støtteforeningens første formål er at skaffe midler til en Multisal, men også at yde støtte til de foreninger, som er med i Støtteforeningens arbejde.

For nærværende bakker 7 foreninger op om Støtteforeningen.

multisal udkast

BGF har fået lavet en tegning over Multisalen, hvor den kan placeres til Brøup Hallerne.

SIDSTE NYT:

Tirsdag den 20. oktober 2015 mødte repræsentanter fra:
Brørup Hallernes bestyrelse
Folding-Brørup Håndbold
Støtteforening Brørup
Brørup Tennisklub
BGF/Brørup Gymnastikforening
- afbud fra Brørup Badmintonklub, som dog er interesseret.
 
Formålet var at give en bred information om tankerne bag en Multisal.
For det første er der et stort ønske fra BGF-Gymnastik om at få samlet al sin aktivitet eet sted - Brørup Hallerne, samt at få en springgrav.
For det andet er der ønsker fra foreningerne at kunne udvide deres aktiviteter.
 
Nøgletal for børnetal/befolkningstilgang i Folding og Brørup blev fremlagt og opdateret pr. 16/4-2016.
Heraf fremgår, at Brørup over de sidste 7 år er det lokalområde i Vejen kommune, som har 3. største befolkningstilvækst (142) kun overgået af Vejen (525) og Jels (153).
På halbookingområdet kan det konstateres, at belægningsgraden - hal 1+2/klik Ugeroversigt - i Brørup Hallerne i tidsrummet kl. 16 til 22  - er tæt på 100%, idet der kun er 8,5 ledig timer ud af ialt 60 timer, hvoraf de 5 er fredag eftermiddag/aften.
 
Brørup Hallernes bestyrelsen tager initiativ til at få samlet en arbejdsgruppe målrettet at få en Multisal/BGF-gymnasterne til Brørup Hallerne.
En arbejdsgruppe, hvortil BGF stiller med 4 personer / Niels Andersen, Jørn F. Pedersen, Mette Daugaard Jepsen og Jørn Holmgaard.
 

 

0
0
0
s2smodern

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF på Facebook

fritidsportal