bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

BGFs formænd gennem tiderne:

J. Husby Charles 1917 - Foreningens 1. formand
barber M. Hansen - omkring 1940-1945.
Simon Svenning - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Asger Rosager - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Arne Kiltang 1976 - 1989
Niels Rasmussen 1989 - 1994
Ejnar Thøgersen 1994 - 2000
Leif Frederiksen 2000 - 2001
Jørn Holmgaard 2001 - 2013
Gitte Christiansen 2013 - 2016
Jørn Holmgaard 2016 - 2018
Michael Mikkelsen 2018 
 

gymnastik1937 37 lillestorGymnastikholdet 1936-37 - se navnene her


Oprindelse

Da Brørup Gymnastikforening and Brørup Idrætsforening on 27 June 1898 agreed to run by several of the organizations 'arrangements and committee work, the foundation will be added to the association that exists today.

Det tætte samarbejde fortsætter nemlig uafbrudt frem til 1931, hvor de to foreninger bestemmer sig for at blive sammenlagt til én forening -  BGF/Brørup Gymnastikforening med 5 "selvstændige" idrætter - Fodbold, Gymnastik, Idræt om dagen, Billard & Floorball.
Fodbold og håndbold havde til huse i plantagen ved Brørup Skole på Skolevej dér, hvor skolen nu har boldbane, mens gymnastikken holdt til på Central Hotellet i byen.

Brørups opståen
I Brørup Sogn var der før jernbanen landsbyer i Eskelund, Tuesbøl, Gjerndrup og Tirslund. Da jernbanen kom til egnen i 1874 var der lige så stille ved at opstå et servicecenter for de lokale landsbyer i Eskelund. Her lå et apotek, købmandsbutikker, en kro og en læge. Håndværkere slog sig også ned på stedet.
Stationen blev i 1874 placeret på åben mark et par kilometer syd for landsbyen Eskelund. Kun fattighuset lå i forvejen i området. Der voksede forretninger og en stationskro frem.

Når nye butikker og håndværkere slog sig ned i området, var det i stationsbyen og ikke i landsbyen Eskelund.
Efterhånden som stationsbyen voksede, begyndte den at bevæge sig ind over sognegrænsen til Folding Sogn, der indtil da havde landsbyer i Folding, Nørre Folding og Nørbølling.
Oprindeligt var det områdets landmænd der købte og solgte varer, men senere begyndte håndværkere og virksomheder med relation til landbruget at slå sig ned i stationsbyen.

Af sådanne virksomheder var bl.a. foderstofforretning, mejeri, slagteri, kartoffelkogeri og Landbogården med sine landbrugskonsulenter. Med tiden kom der ligeledes kro, læge, sygehus og apotek som kunne betjene de lokale landsbyer. Brørup Markedet udviklede sig fra en samlestald til slagteriet, til i dag at være Nordeuropas største husdyrauktion, med besøgende fra hele Europa.

Sammen med kræmmermarkedet trækker auktionen også den dag i dag mange folk til byen hver fredag.
I 1996 påbegyndte man etableringen af Esbjergmotorvejen (E20), blot små 2 km nord for bymidten. Denne nære placering gjorde Brørup attraktiv for bosætning og etablering af
virksomheder, da pendling og transport af varer blev nemmere.ørup`s oprindelse

Lokalsamfundet
I begyndelsen af 1930'erne kom BGF i forhandling med købmand Arendttorp om køb af et jordstykke, og i 1933 købte BGF plænen, hvor Stadionvej nu er anlagt.
Omklædnings- og toiletforhold var ikke ting, som der blev stillet de store krav til, så det var i mange år "frie forhold" mellem træerne eller sidelinien.
I 1950'erne blev der stillet nye krav til fodbold- og håndboldanlægget, og da Brørup Kommune skulle i gang med en omfartsvej gennem BGF's anlæg, ja så kom der gang i forhandlingerne mellem BGF og Kommunen.

Nyt Stadion og Klubhus

klubhus tegning 1959
Blev bygget omkring 1959-60. Stadion blev renoveret og ny anlagt i 1958.

Kommunen tilbød et nyt stadionanlæg, tidssvarende med fodboldbaner til træning, opvisningsbane, håndboldbaner og klubhus og en lejlighed til stadionforvalteren.

gamle klubhusSøndag den 24. juli 1960 blev det nuværende Stadionanlæg på Stadionvej med klubhus indviet, og indtil 1981 var det Peter Wolff, som var stadionforvalter. Et job han varetog med stor dygtighed, og det kan læses, at i den periode sørgede Peter for, at BGF havde de bedste baner i Ribe amt.

Efter denne lange epoke som stadionforvalter, blev Klubhuset den 15. juli 1981 ændret til Den Selvejende Institution BGF's Klubhus, og fik Aage E. Hansen som dets første formand. Samme år – 25. september – blev de tre sidste omklædningsrum indviet.

Klubhuset fungerede som både klubhus for BGF og bolig for stadionforvanteren Peter Wulff og hans kone Ida i 21 år. 
Den østlige del af huset var Peter og Idas bolig, mens den vestlige blev klublokale.

 

Lysbanen

I 1974 fik BGF sin lysbane etableret ved stor hjælp fra entreprenør Peter Bøgested. Prisen var på 44.000 kr.
I 1991 og årene op til er BGF i en situation, hvor fællesskabet kræver mere, end foreningen kan bære, og det medfører, at håndboldafdelingen under BGF melder sig ud af BGF og sammenlægges med Folding Håndbold til den fælles forening Folding-Brørup Håndboldklub.
Samme år må BGF indse, at arbejdet med at arrangere og afvikle Banko-spil må opgives.
I 1993 blev Klubhuset ændret til Foreningsejet, idet bestyrelserne for de to foreninger – Klubhus og BGF – var identiske personer.

Da Brørup Gymnastikforening og Brørup Idrætsforening den 27. juni 1898 blev enige om at køre parløb ved flere af foreningernes arrangementer og udvalgsarbejde, bliver grundstenen lagt til den forening, der eksisterer i dag som BGF/Brørup Gymnastikforening med 5 "selvstændige" idrætter - Fodbold, Gymnastik, Idræt om dagen, Billard & Floorball.

Det tætte samarbejde fortsætter nemlig uafbrudt frem til 1931, hvor de to foreninger bestemmer sig for at blive sammenlagt til een forening - 
100 års jubilæet den 27. juni 1998 blev markeret på forskellig vis på Stadion og i Brørup Hallerne i løbet af maj og juni mdr. 1998
I 2002 bliver BGF's aktiviteter udvidet, idet Brørup Billard Klub lægges sammen med BGF og bliver dermed den 4. idrætsgren – fodbold, gymnastik, idræt og billard – i BGF.

fodboldkamp maj 1935

Fodboldkamp mellem Brørup og Hovborg søndag den 19. maj 1935. Resultatet kendes ikke.


Profiler

Fodboldfolket i BGF har så absolut gjort sig bemærket i positiv retning, hvilket bl.a. kan beskrives ved, at Kaj Kristensen, fodboldformand indtil 1991, blev tildelt DBU's sølvnål den 20. april 1991 for mere end 25 års virke i BGF fodboldafdeling.
Senere blev også fodboldformand indtil 2001, Erik Rosendahl Hansen, den 25. februar 2002 tildelt JBU's sølvnål for 35 års arbejde med og for BGF-fodbold.

Gymnastikken havde også sine profiler, hvor Elva Thuesen er en markant person gennem godt 40 års lederarbejde og de sidste 21 år lederen af Idræt om dagen-aktivitererne.

Højdepunkter
Fodboldstatus
Fodboldseniorerne har ført en op/ned-tilværelse med resultater, som over en 3-årig sæson omkring 1990 var at finde i serie 2.
Også i ungdomsrækkerne blev der gået til "bolden", og der tillægges barbermester Mourits Hansen en stor tak for det arbejde, som han udførte i ungdomsarbejdet.
I mange år var Brørup også kendt for at have 5-6 oldboys-fodboldhold, som også var bruger af banen i Nørrebølling.
I 2005 spiller seniorholdet i serie 4, og ungdomsafdelingen lige fra juniorer til "små fødder" får deres oplevelser med stor støtte fra ca. 28 frivillige trænere og holdledere.

Fremtid
aktive ledereBGF arbejder bevidst på træneruddannelsen specielt i ungdomsrækkerne og gør her god brug af konsulenter fra JBU med trænersamlinger og DGI Sydvest`s konsulenter inden for gymnastikken.

I begyndelsen af 2002 fødes tanken om at bygge et nyt Foreningshus i Brørup i tæt tilknytning til Brørup Hallerne.

Tanken er at BGF som forening skal fraflytte klubhuset på Stadionvej og til Foreningshuset, idet rammerne på Stadionvej bliver for utidssvarende og økonomisk for dyrt for BGF

Den 1. november 2006 flytter BGF ind i Foreningshuset, og med årets udgang jævnes klubhuset med jorden.

Den 1. oktober 2010 indvies Byparken, som ligger skønt sammen med Foreningshuset og de grønne boldbaner, som BGF bruger.

Økonomi
BGF arrangerer ingen større begivenheder, men økonomien kører ved hjælp af kontingenter, sponsorater af en vis størrelse, sponsorer til spillertøj m.m. og ikke mindst gennem kommunale tilskud.
Mange vil gerne støtte økonomisk, men ikke aktivt.

Historien før 1950
Her kan du læse Brørup GFs historie før 1950.
KLIK HER!

foerste fodboldhold

Brørups første fodboldhold

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

fritidsportal

BGF på Facebook

Bruger login

Conventus