bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

Ildsjæl i BGF

Hvert udvalg/BGF-medlem eller anden person, kan indstille til BGF-Fælles, at aktuel person tildeles hædersbeviset Ildsjæl i BGF.

Overrækkelsen foretages enten af BGF-Fællesformanden eller udvalgsformand ved et arrangement, som indstilleren anbefaler.

Der overrækkes:

  • BGF telegram
  • BGF Hædersbevis A4 - laves af Heidi Simonsen, Brørup - heidi2303@gmail.com indrammet i 21x30 cm alu. ramme.
  • 2.500 kr. som træner/leder honorar (skattefri)
  • Blomst 150 kr.

Hvis der anvendes tekst som maus ved overrækkelsen, kan teksten lægges bag Hædersbeviset/diplom, således at modtageren altid har indstillingen.

BGF-Fællesbestyrelse
Januar 2018


Æresmedlem i BGF

Formål:
BGF ønsker ved forskellige lejligheder/arrangementer at TAKKE en person, som gennem mange år har ydet en stor indsats og gjort en væsentlig forskel til gavn for foreningen BGF / Brørup Gymnastikforening og dens medlemmer.

Proportioner:

  • Personen skal have gjort en særlig indsats inden for trænergerning / holdleder / udvalg / bestyrelse / eller anden ikke uvæsentlig indsats.
  • Perioden skal som udgangspunkt have været på mindst 10 år sammenlagt.

Indstillingen kan foretages af enkeltperson / gruppe / udvalg / bestyrelse.
Indstillingen skal være begrundet med reference / henvisning.

Bevis:

  • BGF telegram
  • Gave op til 2.000 kr. + diplom. (Hvis der anvendes tekst som manus ved overrækkelsen, kan teksten lægges bag diplom, således at modtageren altid har indstillingen)

Som ÆRESMEDLEM er der fri entre til de arrangementer, som BGF selv afholder eller er medarrangør i.

Således vedtaget af Bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 11. januar 2011.

Bruger login

Conventus