bgf luft

DGI (Danske Gymnastik & Idrætsforeninger) & DIF ( Dansk Idræts Forbund ) har en fælles drøm i en fælles vision: I 2025 skal mindst 75% af danskerne dyrke idræt - og mindst 50% af danskerne dyrke idræt i en idrætsforening

Læs mere om Vision 25-50-75.

Jørn Holmgaard.

I Brørup og Folding sogne går det den rigtige vej med børnetallet  -  i 2014 er tallet det højeste inden for de sidste 5 år.

 

Samtidig er Foreningernes brug af Brørup Hallerne stabil set over de sidste 4 år, idet 2014-tallene kun er 76 timer under 2011-tallene.

 

De to områder gør, at BGF fortsat arbejder på en form for tilbygning af en Multisal til Brørup Hallerne, således at idrætten bredt kan udvikle sig og herunder at BGF-Gymnastik kan få plads i Brørup Hallerne og gerne sammen med et nyt tiltag i form af en springgrav.

BGF tænker fremtidstanker

På BGF`s foreningskonference blev der sat store ord på nogle af de områder, hvor foreningen skal sætte fokus på i forhold til de mange frivillige trænere og ledere, men også til den store mængde af aktive medlemmer, som foreningen fortsat tiltrækker i de to store idrætsgrene gymnastik og fodbold.

Konferencen blev afholdt i Foreningshuset med støtte fra Saxo Privatbank og stor inspiration fra to foreningskonsulenter fra DGI Sydvest. 19 af BGF`s ledere og trænere var mødt frem på en ”arbejdsfri” lørdag eftermiddag, hvor der blev arbejdet med både konstruktive idrætsfaglige emner og sjove kommunikations lege i Brørup Hallerne. Her fandt man sammen på tværs af BGF`s 4 idrætsgrupper i et samarbejde, hvor det blev bevist, at kendskab til hinanden – både navnemæssig men også holdningsmæssig og humor – og klare beskeder er af største betydning for at opnå gode målbare resultater.

På det idrætsfaglige var BGF`erne omkring foreningens mange successer gennem de sidste par år, og hvad der kan bringe foreningen godt rustet frem mod fremtiden.

Her blev berørt emner som Frivillighed som fokusområde, hvordan spotter, spørger og modtager vi nye trænere/ledere og vel også medlemmer. Der var emne som at Tænke nyt, at fastholde en attraktiv forening og fortsat at pleje og udvikle de frivillige trænere og ledere.

foreningskonference1

Under kommunakations opgaven udviste kursisterne stor opfindsomhed – her er Helge Esager i gang med at finde løsningen i en ”helikopter”-kommunikations øvelse.

 

foreningskonference2

Ved gruppeopgaverne blev der arbejdet koncentreret – her er Elva, Karen, Jan og Jan ved at gøre klar til at fremlægge opgaven.

seniortraening 2015

Velkommen

Velkommen til BGF / Brørup Gymnastikforenings hjemmeside.

Her kan du surfe mellem de forskellige afdelinger og der få viden om, hvem der er registreret som formand / kontaktperson m. telf. og mailadr.

BGF er en flerstrenget idrætsforening, hvis idrætter holder til som følger:

Gymnastik: Brørup Hallerne.

Billard: Brørup Hallerne - alle ugens dage.

Idræt om dagen: Brørup Hallerne om vinteren og i den fri natur om sommeren - hver onsdag.

Fodbold: Brørup Stadion / Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup.

Floorball: Brørup Hallerne - hver onsdag året rundt.

Teen Xtreme: Foreningshuset - hver fredag for 11-15 årige drenge.

IFS - Noget særligt: I og omkring Brørup Hallerne, hver mandag og onsdag mellem kl. 14.30 og 15.45.

BGF's tilholdssted er Foreningshuset, Byagervej 1, 6650 Brørup.

 

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

fritidsportal

BGF på Facebook

Bruger login

Conventus