bgf luft

Velkommen

Velkommen til BGF / Brørup Gymnastikforenings hjemmeside.

Her kan du surfe mellem de forskellige afdelinger og der få viden om, hvem der er registreret som formand / kontaktperson m. telf. og mailadr.

BGF er en flerstrenget idrætsforening, hvis idrætter holder til som følger:

Gymnastik: Brørup Hallerne.

Billard: Brørup Hallerne - alle ugens dage.

Idræt om dagen: Brørup Hallerne om vinteren og i den fri natur om sommeren - hver onsdag.

Fodbold: Brørup Stadion / Foreningshuset, Byagervej 1, Brørup.

Floorball: Brørup Hallerne - hver onsdag året rundt.

Teen Xtreme: Foreningshuset - hver fredag for 11-15 årige drenge.

IFS - Noget særligt: I og omkring Brørup Hallerne, hver mandag og onsdag mellem kl. 14.30 og 15.45.

BGF's tilholdssted er Foreningshuset, Byagervej 1, 6650 Brørup.

 

I Brørup og Folding sogne går det den rigtige vej med børnetallet  -  i 2014 er tallet det højeste inden for de sidste 5 år.

 

Samtidig er Foreningernes brug af Brørup Hallerne stabil set over de sidste 4 år, idet 2014-tallene kun er 76 timer under 2011-tallene.

 

De to områder gør, at BGF fortsat arbejder på en form for tilbygning af en Multisal til Brørup Hallerne, således at idrætten bredt kan udvikle sig og herunder at BGF-Gymnastik kan få plads i Brørup Hallerne og gerne sammen med et nyt tiltag i form af en springgrav.

Bruger login

Conventus

 

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF på Facebook

fritidsportal