bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

BGF`s formænd gennem tiderne:

J. Husby Charles 1917 - Foreningens 1. formand
barber M. Hansen - omkring 1940-1945.
Simon Svenning - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Asger Rosager - i henhold til 100 års Jubilæumskrift
Arne Kiltang 1976 - 1989
Niels Rasmussen 1989 - 1994
Ejnar Thøgersen 1994 - 2000
Leif Frederiksen 2000 - 2001
Jørn Holmgaard 2001 - 2013 og 2016 -
Gitte Christiansen 2013 - 2016

gymnastik1937 37 lillestorGymnastikholdet 1936-37 - se navnene her

Oprindelse

Da Brørup Gymnastikforening og Brørup Idrætsforening den 27. juni 1898 blev enige om at køre parløb ved flere af foreningernes arrangementer og udvalgsarbejde, bliver grundstenen lagt til den forening, der eksisterer i dag.

Det tætte samarbejde fortsætter nemlig uafbrudt frem til 1931, hvor de to foreninger bestemmer sig for at blive sammenlagt til én forening - Brørup Gymnastikforening - i daglig tale BGF.
Fodbold og håndbold havde til huse i plantagen ved Brørup Skole på Skolevej dér, hvor skolen nu har boldbane, mens gymnastikken holdt til på Central Hotellet i byen.

Brørup`s opståen
I Brørup Sogn var der før jernbanen landsbyer i Eskelund, Tuesbøl, Gjerndrup og Tirslund. Da jernbanen kom til egnen i 1874 var der lige så stille ved at opstå et servicecenter for de lokale landsbyer i Eskelund. Her lå et apotek, købmandsbutikker, en kro og en læge. Håndværkere slog sig også ned på stedet.
Stationen blev i 1874 placeret på åben mark et par kilometer syd for landsbyen Eskelund. Kun fattighuset lå i forvejen i området. Der voksede forretninger og en stationskro frem.

Når nye butikker og håndværkere slog sig ned i området, var det i stationsbyen og ikke i landsbyen Eskelund.
Efterhånden som stationsbyen voksede, begyndte den at bevæge sig ind over sognegrænsen til Folding Sogn, der indtil da havde landsbyer i Folding, Nørre Folding og Nørbølling.
Oprindeligt var det områdets landmænd der købte og solgte varer, men senere begyndte håndværkere og virksomheder med relation til landbruget at slå sig ned i stationsbyen.

Af sådanne virksomheder var bl.a. foderstofforretning, mejeri, slagteri, kartoffelkogeri og Landbogården med sine landbrugskonsulenter. Med tiden kom der ligeledes kro, læge, sygehus og apotek som kunne betjene de lokale landsbyer. Brørup Markedet udviklede sig fra en samlestald til slagteriet, til i dag at være Nordeuropas største husdyrauktion, med besøgende fra hele Europa.

Sammen med kræmmermarkedet trækker auktionen også den dag i dag mange folk til byen hver fredag.
I 1996 påbegyndte man etableringen af Esbjergmotorvejen (E20), blot små 2 km nord for bymidten. Denne nære placering gjorde Brørup attraktiv for bosætning og etablering af
virksomheder, da pendling og transport af varer blev nemmere.ørup`s oprindelse

Lokalsamfundet
I begyndelsen af 1930'erne kom BGF i forhandling med købmand Arendttorp om køb af et jordstykke, og i 1933 købte BGF plænen, hvor Stadionvej nu er anlagt.
Omklædnings- og toiletforhold var ikke ting, som der blev stillet de store krav til, så det var i mange år "frie forhold" mellem træerne eller sidelinien.
I 1950'erne blev der stillet nye krav til fodbold- og håndboldanlægget, og da Brørup Kommune skulle i gang med en omfartsvej gennem BGF's anlæg, ja så kom der gang i forhandlingerne mellem BGF og Kommunen.

gammel klubhusNyt Stadion og Klubhus
Kommunen tilbød et nyt stadionanlæg, tidssvarende med fodboldbaner til træning, opvisningsbane, håndboldbaner og klubhus og en lejlighed til stadionforvalteren.
Søndag den 24. juli 1960 blev det nuværende Stadionanlæg på Stadionvej med klubhus indviet, og indtil 1981 var det Peter Wolff, som var stadionforvalter. Et job han varetog med stor dygtighed, og det kan læses, at i den periode sørgede Peter for, at BGF havde de bedste baner i Ribe amt.
Efter denne lange epoke som stadionforvalget, blev Klubhuset den 15. juli 1981 ændret til Den Selvejende Institution BGF's Klubhus, og fik Aage E. Hansen som dets første formand. Samme år – 25. september – blev de tre sidste omklædningsrum indviet.

I 1974 fik BGF sin lysbane etableret ved stor hjælp fra entreprenør Peter Bøgested. Prisen var på 44.000 kr.
I 1991 og årene op til er BGF i en situation, hvor fællesskabet kræver mere, end foreningen kan bære, og det medfører, at håndboldafdelingen under BGF melder sig ud af BGF og sammenlægges med Folding Håndbold til den fælles forening Folding-Brørup Håndboldklub.
Samme år må BGF indse, at arbejdet med at arrangere og afvikle Banko-spil må opgives.
I 1993 blev Klubhuset ændret til Foreningsejet, idet bestyrelserne for de to foreninger – Klubhus og BGF – var identiske personer
100 års jubilæet blev markeret på forskellig vis på Stadion og i Brørup Hallerne i løbet af maj og juni mdr. 1998
I 2002 bliver BGF's aktiviteter udvidet, idet Brørup Billard Klub lægges sammen med BGF og bliver dermed den 4. idrætsgren – fodbold, gymnastik, idræt og billard – i BGF.

broeruphallen gl

Brørup Halllen

Profiler
Fodboldfolket i BGF har så absolut gjort sig bemærket i positiv retning, hvilket bl.a. kan beskrives ved, at Kaj Kristensen, fodboldformand indtil 1991, blev tildelt DBU's sølvnål den 20. april 1991 for mere end 25 års virke i BGF fodboldafdeling.
Senere blev også fodboldformand indtil 2001, Erik Rosendahl Hansen, den 25. februar 2002 tildelt JBU's sølvnål for 35 års arbejde med og for BGF-fodbold.

Højdepunkter
Fodboldstatus
Fodboldseniorerne har ført en op/ned-tilværelse med resultater, som over en 3-årig sæson omkring 1990 var at finde i serie 2.
Også i ungdomsrækkerne blev der gået til "bolden", og der tillægges barbermester Mourits Hansen en stor tak for det arbejde, som han udførte i ungdomsarbejdet.
I mange år var Brørup også kendt for at have 5-6 oldboys-fodboldhold, som også var bruger af banen i Nørrebølling.
I 2005 spiller seniorholdet i serie 4, og ungdomsafdelingen lige fra juniorer til "små fødder" får deres oplevelser med stor støtte fra ca. 28 frivillige trænere og holdledere.

Fremtid
aktive ledereBGF arbejder bevidst på træneruddannelsen specielt i ungdomsrækkerne og gør her god brug af konsulenter fra JBU med trænersamlinger og DGI Sydvest`s konsulenter inden for gymnastikken.
BGF arbejder seriøst med Unglederuddannelse, og klubben har de sidste par år haft i alt 12 unge på disse tværfaglige kurser.
Der er kommet nyt FORENINGSHUS i Brørup tæt ved Brørup Hallerne, hvor BGF fra år 2007 skal have sit værested i form af klublokaler og omklædningsrum med tilhørende depotrum.

Økonomi
BGF afholder ingen større arrangementer, men økonomien kører ved hjælp af kontingent, sponsorater af en vis størrelse, sponsorer til spilletøj og kampbolde og ikke mindst gennem kommunalt tilskud.
Mange vil gerne støtte økonomisk, men ikke aktivt.

Historien før 1950
Her kan du læse Brørup GF's historie før 1950.
KLIK HER!

foerste fodboldhold

Brørups første fodboldhold

Sidste nyt

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF på Facebook

fritidsportal