bgf luft

bgf top bgf

Fællesbestyrelsen

faellesbgf

BGF - Brørup Gymnastikforening's bestyrelse består af:

 joern holmgaard

Formand:
Jørn Holmgaard
Vesterled 13,
6650 Brørup

tlf. 2347 7647
jorn1947@gmail.com

Er kontakt/ansvarlig for hjemmesiden.

Rekvirerer Børneattester efter henvendelse fra udvalgene.

 

 knud peter vad

Sekretær:
Knud Peter Wad
Byagervej 53,
6650 Brørup

tlf. 2468 7361
famwad@stofanet.dk

 

 aase mai pedersen

Kasserer:
Åse Mai Pedersen
Tirslundvej 25
6650 Brørup

tlf. 5043 1600
aasemaip@gmail.com

Varetager SKAT's regler vedr. træneres omkostningsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse.

michael mikkelsen bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem:
Michael Mikkelsen
Østergade 36,
6650 Brørup

tlf.: 2362 8686
m@mikkelsen-web.dk

Varetager tekniske opgaver vedr. Hjemmeside og Facebook.

foto kommer

Fodbold:
Ebbe Jensen
Byagervej 61
6650 Brørup

tlf. 6095 8531
Vejenfremdk@gmail.com

 

jan garder

Gymnastik:
Jan Garder
Tuesbøl Byvej 4
6650 Brørup

tlf. 2025 5404
garder@mail.dk

 

elva thuesen

Idræt om dagen:
Elva Thuesen
Landbovænget 51
6650 Brørup

tlf. 4027 2791
elva_ejgil.thuesen@bbsyd.dk

ejgild wagner

Billard:
Ejgild Wagner
Hyacintvej 16
6650 Brørup

tlf. 7538 2859
ejgildwagner@mail.tele.dk

 joern f pedersen

BGF-suppleant:
Jørn F. Pedersen

tlf. 23 73 49 50
jorfpedersen@stofanet.dk

 torben mikkelsen suppleant

BGF-suppleant:
Torben Mikkelsen
Landbovænget 59,
6650 Brørup

tlf. 5215 4411
torben.mikkelsen@bestseller.com

 

 

 

Formand, næstformand, sekretær, kasserer & bestyrelsesmedlem vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen i februar måned.
Formænd for aktivitetsudvalgene vælges på et medlemsmøde i hver sin aktivitetsgruppe før generalforsamlingen.

BGF har mange frivillige ledere og instruktører, men har DU lyst til at afprøve dine egne kræfter, står BGF klar til at hjælpe dig - henvend dig til een af kontaktpersonerne.

Der arrangeres/tilbydes følgende kurser:
• Unglederkursus
• Foreningslederkursus

Klik på trænerguide  for nærmere info.

Info-folder

faelles infofolder 2017

Sidste nyt

BGF Kalender

kalender

Se hvad der sker i din klub...

BGF's årshjul...

aarshjul

Få overblik over BGF's aktiviteter i løbet af året - se mere her...

BGF på Facebook

fritidsportal